waste management

Alle afvalstoffen en sloopmateriaal moeten volgens wettelijke eisen worden afgevoerd. Hiervoor zijn vergunningen en een goede administratie nodig.