fog leiding

Tussen de energiecentrale EPZ en het voormalige ovenhuis van Thermphos ligt een fosfor ovengas leiding van 2.5 km. Deze is verontreinigd met fosforresidu. Omdat VCB door het saneerproces van Thermphos beschikt over de expertise en nu nog over de benodigde equipment heeft EPZ aan VCB gevraagd de leiding te verwijderen.